Szkodniki roślin warzywnych

59.34 58.65 zł

Opis produktu

W książce opisano szkodliwą entomofaunę, która występuje w Polsce od 150 lat na uprawach roślin warzywnych. Uwzględniono zmiany wynikające z postępu wiedzy w zakresie taksonomii, bionomii, zasięgu występowania i zwalczania poszczególnych gatunków owadów. W kilkustopniowej skali dotyczącej szkodliwości podano te gatunki owadów, które stanowią największe zagrożenie na poszczególnych uprawach i wymagają okresowo prowadzonych zabiegów ochronnych. Uwzględniono całą dostępną literaturę polską (od roku 1861) oraz wybraną literaturę krajów ościennych, która dotyczy omawianej tematyki. Omówiono m.in.: · bionomię 334 gatunków owadów w zakresie niezbędnym do oceny ich szkodliwości, · gatunki i odmiany botaniczne warzyw, które są aktualnie uprawiane w naszym kraju w warunkach polowych i są roślinami żywicielskimi dla szkodników, · okres występowania oraz miejsca uszkodzenia roślin w czasie ich rozwoju przez poszczególne gatunki owadów będących w stadium larwalnym i owadów dorosłych, · progi szkodliwości ważniejszych gatunków pozwalające na ustalenie okres największego zagrożenia upraw w sezonie wegetacyjnym, · metody zapobiegania niekontrolowanemu wzrostowi liczebności opisanych szkodników. Zamieszczono też: · tabelę zbiorczą, w której podano wszystkie opisane gatunki owadów z wymienieniem ich · roślin żywicielskich oraz · aktualną systematykę łacińską i polskie nazewnictwo owadów. Książka jest przeznaczona dla studentów i nauczycieli akademickich szkół wyższych, pracowników instytutów naukowo-badawczych zajmujących się problemami przyrodniczymi, rolniczymi i ochrony środowiska, dla nauczycieli szkół średnich i pomaturalnych, a także specjalistów z ośrodków doradczych, producentów warzyw oraz zainteresowanych wydawnictwami dotyczącymi świata zwierząt, w tym owadów.

Oceń produkt

Recenzje

Brak ocen dla tego produktu. Bądź pierwszy!