Polskie serie literackie w xix wieku

17.89 17.68 zł

Opis produktu

Książka jest pionierską próbą uporządkowania przebogatej materii, jaką są polskie serie literackie w XIX wieku. Autorka przedstawia genologię zjawiska serii literackiej w kontekście europejskim, ale koncentruje się na dziewiętnastowiecznych realizacjach, rozwijających się w wielkiej obfitości, licznych, znaczących, mających walor nie tylko historycznoliteracki, lecz także kulturowy, socjologiczny, bibliotekoznawczy. Prócz syntetycznych rozdziałów, przedstawiających w formie zarysów wskazane zagadnienia, książka zawiera niezwykle cenne zestawienia: chronologiczny wykaz polskich serii literackich XIX wieku oraz indeksy zawartych w seriach nazwisk autorów, tytułów utworów, a także indeks tytułów polskich dziewiętnastowiecznych serii literackich. Całość uzupełniają bogata literatura przedmiotu oraz ikonografia. Publikacja charakteryzuje się klarowną konstrukcją, syntetycznością wywodu, dostarcza materiałów źródłowych polonistom, bibliotekoznawcom, ale też czytelnikom i pasjonatom literatury, zarówno dawnej, jak i współczesnej.

Oceń produkt

Recenzje

Brak ocen dla tego produktu. Bądź pierwszy!