Niebawem kolejna polska  edycja szkolenia Umysł Milionera – MMI (Millionaire Minde Intensive) i  również z tego powodu,   zdecydowałam się ponownie sięgnąć po książkę reklamującej to szkolenie –   “Bogaty albo biedny. Po prostu różni mentalnie”  Harva T. Ekera.

 

Autor jest przedsiębiorcą, trenerem rozwoju osobistego, mówcą motywacyjnym, autorem książek i przede wszystkim…multimilionerem.  Jego historia jest  przykładem typowej opowieści z cyklu „amerykański sen”, czy też „do zera do milionera”.  I zwłaszcza ten ostatni fakt, daje mu szczególne prawo do uczenia innych ludzi, w jaki sposób budować majątek.

 

 

Mniej i bardziej znane fakty z życia autora

 

W swojej książce Eker  opisuje, jak programowanie, któremu ulegamy od dzieciństwa wpływa na naszą późniejszą zamożność i sposób, w jaki nie tylko zarabiamy pieniądze, ale również zarządzamy nimi.  Żeby lepiej zrozumieć  przekaz autora, dobrze jest mieć wgląd w jego osobistą historię. 

 

Eker urodził się w Kanadzie, a jego ojciec był przedsiębiorcą budowlanym. Sytuacja materialna rodziny była bardzo niestabilna. Wahała się od życia na skraju biedy i głębokiego zadłużenia w bankach, gdy ojciec realizował inwestycję i budował nowe osiedle, do bogactwa po sprzedaży wybudowanych mieszkań.

 

Jako młody człowiek, Eker wyjechał do Stanów Zjednoczonych, nastawiony na sukces i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Aktualny milioner, założył ponad tuzin firm, zanim osiągnął sukces materialny, otwierając sieć sklepów z akcesorami i sprzętem do fitnessu.

 

W ciągu 2,5 roku stał się milionerem. Niedługo po tym, stracił cały majątek z powodu złego zarządzania . Wtedy zaczął się interesować  tym, jakie wspólne cechy łączą najbogatszych ludzi. Zauważył również, że  budując i tracąc swój majątek, nieświadomie odtworzył wzorzec znany ze swojego dzieciństwa – sposób finansowego funkcjonowania własnego ojca.

 

Badając biografie osób bogatych,  rozmawiając  z takimi ludźmi osobiście i czytając książki dotyczące finansów, Eker doszedł do trzech wniosków, które stanowią podwaliny książki „Bogaty albo biedny..”, ale również stanowią fundament tworzenia osobistego majątku.

 

 

 

 

Trzy filary budowania majątku. 

 

Po pierwsze – aby zrozumieć swoją sytuację finansową i pozbyć się mentalnych ograniczeń, które przeszkadzają nam w osiągnięciu wolności finansowej, potrzebujemy poznać samych siebie i zrozumieć, jaki otrzymaliśmy przekaz w dzieciństwie, na temat pieniędzy. Programowanie naszego umysłu odbywało się trzema kanałami :

 

1. Poprzez komunikaty werbalne, jakie słyszeliśmy od naszego otoczenia np. „Pierwszy milion trzeba ukraść; wszyscy bogaci to złodzieje” ;

 

2. Poprzez modelowanie, czyli obserwowanie, w jaki sposób nasi rodzice lub opiekunowie zarządzają finansami. W późniejszym życiu albo kopiujemy ten wzorzec, albo buntujemy się przeciwko niemu i działamy dokładnie odwrotnie np jesteśmy nadmiernie rozrzutni, bo mieliśmy rodzica dusigrosza.

 

3. Przez własne doświadczenia i wyciągnięte  na ich podstawie wnioski. Np. Nasza pierwsza firma upadła i uznaliśmy, że nigdy nie będziemy bogaci i nie nadajemy się do tego i/lub nie warto ryzykować.

 

Żeby zmienić te zaprogramowania naszego umysłu potrzebujemy sobie je uświadomić, zrozumieć  jaki to wywarło na nas wpływ, oddzielić od siebie te przekonania , a następnie się przeprogramować. Do tego przeprogramowania umysłu, służą zawarte w książce deklaracje, które należy codziennie powtarzać na głos.

 

Zaprogramowanie umysłu  decyduje  o tym, jak jest ustawiony nasz finansowy „termostat” – czyli na jakim poziomie mamy ustawioną wysokość majątku, czy zarobków do jakich podświadomie dążymy. Jeśli nasz termostat jest ustawiony nisko, to nawet jeśli zarobimy więcej pieniędzmi, szybko je stracimy. 

 

Ustawienia naszego termostatu mogą dotyczyć  stałości naszych dochodów, ich wysokości, sposobu zarządzania nimi, tego jak ciężko będziemy pracować na swoje zarobki.  Jedynym sposobem na poprawę sytuacji finansowej,  jest przestawienie termostatu, czyli przeprogramowanie swojego umysłu.

 

 

 

Po drugie – potrzebujemy przyswoić sobie właściwy sposób myślenia i działania osób bogatych. Do tego celu służą umieszczone w książce Zasady Bogactwa, zalecane działania i „ 17 Różnic w myśleniu między bogatymi a biednymi” .

 

Podczas kiedy deklaracje mają za zadanie przeprogramować naszą podświadomość, zalecane działania maja wprowadzić zmianę na poziomie organicznym, czyli spowodować stworzenie nowych połączeń neuronalnych w naszym mózgu.

 

Zaś zestawienie różnic w myśleniu, pokazuje nam wyraźnie w jaki sposób powinniśmy działać, by skutecznie dążyć do sukcesu finansowego.

 

Zatem, czym się różni człowiek bogaty, od osób biednych i z klasy średniej?    

 

wolność finansowa
Grafika powstała z uprzejmością Mental state icon credits

 

 

 

Osoby bogate są ludźmi, którzy:

 

– biorą odpowiedzialność za swoje życie ,

 

świadomie i z determinacją dążą do tego, żeby zbudować majątek; są gotowi znosić dyskomfort, ciężko pracować i działać pomimo lęku, radząc sobie z nawet największymi problemami, żeby osiągnąć swoje cele;

 

– cały czas się uczą i rozwijają, żeby móc sprostać wyzwaniom , jakie wiążą się ze zdobywaniem majątku i zarządzaniem nim,

 

– świetnie zarządzają swoimi pieniędzmi,

 

– cały czas zdobywają wiedzę o tym, jak inwestować i pomnażać swoje pieniądze;

 

– dążą do wielkich celów, myślą w dużej skali;

 

koncentrują się na celach, rozwiązaniach i szansach;

 

– chętnie przyjmują to co dostają od innych i od losu,

 

chętnie promują siebie i to co robią;

 

– mają pozytywny stosunek do innych osób, które  osiągają sukcesy i bogactwo;

 

chcą zarabiać dzięki swoim efektom, a za miarę bogactwa uznają majątek netto.

 

Osoby zainteresowane pełną listą „17 różnic” i „Zasad Bogactwa” zapraszam do lektury książki.

 

 

 

 

Po trzecie – umiejętność zarządzania pieniędzy i budowania majątku netto. Przez majątek netto rozumiemy wartość tego co dana osoba posiada, jej przychodu pasywnego i zysków z biznesu/pensji , pomniejszony o koszty życia. 

 

Budowanie majątku netto opiera się na czterech podstawowych filarach:

 

 

  1. Dochody (przychód pasywny i dochody z pracy lub biznesu),
  2. Oszczędności,
  3. Inwestycje,
  4. Prostota (ograniczenie kosztów życia)

 

 

W celu jak najlepszego zarządzania swoimi pieniędzmi, Eker proponuje dzielenie swoich miesięcznych dochodów na sześć kont:

 

50% – Potrzeby Życiowe,

10% – Przyjemności (które musza byc w miesiącu wydane)

10% – Konto Wolności Finansowej (to konto jest nie do ruszenia)

10% – Długoterminowe Oszczędności na Przyszłe Wydatki

10% – Konto Edukacyjne

 

 

Dodatkowo, Eker zaleca założyć w domu Skarbonkę Wolności Finansowej, do której codziennie będziemy wrzucać jakąś kwotę pieniędzy. Co prawda nie informuje co następnie należy zrobić z pieniędzmi ze skarbonki i jaki procent naszego dochodu ma to stanowić, skoro całe 100% rozdysponowaliśmy po wskazanych kontach.

 

 

Logicznym wydaje się założenie, że należałoby je wliczyć do 10% na Wolność Finansową i raz na jakiś czas wpłacać na to właśnie konto.

 

 

 

 

Czy to jest lektura dla Ciebie? 

 

Książka jest napisana przystępnym językiem. Trochę przeszkadzała mi, pewna chaotyczność w przedstawianiu wiedzy. Nie znajdziemy w tej książce, konkretnych wskazówek dotyczących tego, jak zrobić budżet miesięczny i ograniczać wydatki, jak zacząć więcej zarabiać, jak prowadzić dochodowy biznes, czy budować swój dochód pasywny.

 

Autor również nie uwzględnił w swoim modelu zarządzania pieniędzmi, sytuacji osób, które mają np. kredyty lub inne długi. Z pewnością jest to niezwykle pożyteczną lekturą dla osób, które dopiero zaczynają się interesować  tematyką pieniędzy i potrzebują ogólnych wskazówek, jak dążyć do zamożności.

 

Jednak osoby, które mają już za sobą kilka lektur dotyczących finansów, również znajdą tu przydatne informacje i inspirujące myśli.

 

Za wyjątkowo pożyteczne uważam: teorię wpływu uwarunkowań rodzinnych, na nasz aktualny sposób postępowania z pieniędzmi i wysokość osiąganych dochodów; oraz stwierdzenie, że bieda wynika z braku wiedzy i każdy z nas może osiągnąć sukces finansowy, jeśli tylko zacznie myśleć i postępować we właściwy sposób – zgodny z Umysłem Milionera.

 

Ogólna ocena: 8/10

Oceń jak Ci się podobało;
[Total: 3 Average: 5]
Czy wystarczy zmienić sposób myślenia, by zostać milionerem?

Komentarze

Tagged on:                 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Shares